Politika kakovosti

Politika kakovosti
Koda: 02 Quality Policy


Osnovna usmeritev MC MARJETICA CVIKL S.P. (v nadaljevanju podjetje) je biti prepoznaven po kakovosti v področju razvoja digitalnih izdelkov.
To bomo dosegli z:
• Upoštevanje konteksta organizacije in uskladitev sistema vodenja kakovosti s strateško
usmeritvijo podjetja.
• Izpolnjevanje zahtev strank ter veljavnih zakonskih in regulativnih zahtev.
• Vodenje organizacije, skupaj z zaposlenimi določenimi cilji kakovosti in opredeljenimiodgovornostmi za njihovo izpolnjevanje.
• Vzpostavitev, uporaba, vzdrževanje in nenehno izboljševanje učinkovitosti sistema vodenja kakovost – ISO 9001:2015
• Nenehno povečevanje zadovoljstva strank
• Sledenje in uporaba novih tehnologij ter izobraževanje zaposlenih.
• Skrbna izbira dobaviteljev
• Zavezanost k izboljšanju kakovosti digitalnega izdelka, da bi presegli pričakovanja strank
• Nenehne izboljšave so del vsakega dne in vsakega dela
• Zagotavljanje, da naši priročniki s pravili in postopki odražajo, kaj dejansko počnemo
• Razumevanje, kako je naše delo vključeno v celoten potek dela v podjetja
• Stalno nadgrajevanje sistema vodenja kakovosti v vseh fazah.
Okvir za določanje ciljev kakovosti:
• Skrbimo za vitko organizacijo z digitalizacijo procesov;
• Visoka kakovost storitve pomeni izbira tehnologij, ki nudijo zanesljivost, modularnost,
trajnost;
• Zadovoljstvo strank ustvarjamo s poslovnim modelom izboljšav in uvedbo novitet;
• Jedro poslovanja je oblačno poslovanje: e-mail komunikacija, datoteke v oblaku,
komuniciranje skozi digitalne kanale.
Elektronska orodja za vodenje in doseganje ciljev kakovosti:
• Vodenje s pomočjo ISO9001:2015 dokumentacijska zbirka orodij (obvezni in neobvezni dokumenti);
• Izvajanje in kontrola nalog, projektov in procesov na elektronskem portal podjetja ISO9001;
• Izključitve so označene v ISO9001:2015 dokumentacijski zbirki orodij;
• SWOT analiza je priloga dokumenta 02 Politika kakovosti in je podlaga za določanje ciljev kakovosti.
MC MARJETICA CVIKL S.P.
Politika kakovosti ver. 1.1, 11.6.2023,

Direktor je odgovoren za seznanjanje vseh oseb, ki delajo za organizacijo ali v njenem imenu, s Politiko kakovosti in njeno dostopnost javnosti.